Informtation

Information om församlings historia samt information om prästen och byggnad.

Senaste nyheternaPåsktiden 2019 i Leksand - Eskiltuna.

5 maj Thomassöndagen kl. 10 Liturgi

-Ingen Liturgi 12 maj

19 maj kl 10 Liturgi .

25 maj, lördag, kl 10 Liturgi

26 maj kl 10: 30 Liturgi i Eskilstuna

Liturgi i Östersund 2 juni, Gamla kyrkan kl 10

6 juni Torsdag  Herrens Himmelsfärd. Liturgi kl. 10

9 juni kl 10 Liturgi

16 juni kl 10 Liturgi PINGSTEN

23 juni kl 10 Liturgi Alla heligas dag. Apostlafastan 24/6-11/7.

-Ingen Liturgi 30 juni

6 juli lördag kl 10 Liturg arbetsdag inför Kyrkfesten

-Ingen liturgi söndagen 7 juli.

11 juli de svenska ortodoxas minnesdag Minnesgudstjänst kl 15

KYRKFEST, hel Apostlarna Petrus och Paulus, främst tronande av apostlarna.

11 juli torsdag kl 18 Vigilia 12 juli fredag kl 10 Kyrkfestens Liturgi, vattenvigning, procession. Mera uppgifter kommer!


History

LEKSANDS ORTODOXA KYRKA
Heliga apostlarna Petrus och Paulus kyrka.

En ortodox kyrka i hjärtat av Dalarna!
An orthodox church i the heart of Dalecarlia.
Православна црква у срцу Даларне.
Mια ορθόδοξη εκκλησία στην καρδιά της Νταλάρνα.

De två stora apostlarna har varit Leksands skyddshelgon sedan medeltiden
Vi för med glädje traditionen vidare
i den ortodoxa kristna gemenskapen här
och vi vill föra apostlarnas tro vidare i våra trakter.

Det finns ingen självständig ortodox kyrka i Sverige ännu,
Men det serbiskortodoxa stiftet har inrättat
Svenska Ortodoxa Kyrkoprovinsen.
Vår kyrka och församling hör till den.
Vi har svenska som arbets- och gudstjänstspråk
Detta gör det möjligt för alla att vara med om
att bygga upp en frisk och bärkraftig
ortodox kristendom i våra bygder och i vårt land.
Välkommen att vara med!