Informtation

Information om församlings historia samt information om prästen och byggnad.

Senaste nyheternaGudstjänster Stora Fastan 2019 i heliga apostlarna Petrus och Paulus ortodoxa kyrka, Östra Rönnäs, Leksand.Liturgi Kalender

10 mars Förlåtelsens söndag Ton 8. kl 10 Liturgi. därefter Vesper med
ömsesidig förlåtelse.
Ap. Rom.13:11-14:4 Ev. Matt. 6:14-21

11 mars, måndag Stora Fastan börjar.( Herrens Påsk är den 28 april)
Måndag och tisdag kl 18: helige Andreas av Kretas botkanon beds i kyrkan.

13 mars, onsdag kl 18. Förutinvigda Gåvornas liturgi (Λειτουργία των Προηγιασμένων/Пређеосвећена Литургија/Литургиа преждеосвященных даров)

17 mars . Första Söndagen i Stora fastan. Ortodoxins söndag.
Basiliosliturgi kl 10 Ikonprocession
Ton 1 Ap. Hebr. 11:24-26, 32-40, 12:2 Ev. Joh. 1:43-51.

24 mars .Andra söndagen i Stora fastan. Hl Gregorios Palamás.
Basiliositurgin kl 10
Ton 2 Ap. Hebr. 1:10-2:3 и Hebr. 7:26 – 8:2. Ev. Mark. 2:1-12 и Joh. 10:9-16

24 mars .Andra söndagen i Stora fastan. Hl Gregorios Palamás.
30 Lördag Åminnelsedag för de avsomnade. Chrysóstomosliturgin kl 10 Korsärande.

APRIL

7 april Fjärde söndagen i Stora fastan. BEBÅDELSEN kl 10 Basiliosliturgin
Ap. Hebr. 2:11-18 Ev. Luk. 1:24-38

13 april ördag prel kl 15, Akathisten till Gudsföderskan

14 april Femte söndagen i Stora fastan. Hl Maria av Egypten
Liturgi kl 10
Ton 5 . Ap. Hebr. 9:11-14 и Гал. 3:23-29 Ev. Mark10:32-45 и Luk. 7:36-50

21 Palmsöndagen kl 10 Liturgi


History

LEKSANDS ORTODOXA KYRKA
Heliga apostlarna Petrus och Paulus kyrka.

En ortodox kyrka i hjärtat av Dalarna!
An orthodox church i the heart of Dalecarlia.
Православна црква у срцу Даларне.
Mια ορθόδοξη εκκλησία στην καρδιά της Νταλάρνα.

De två stora apostlarna har varit Leksands skyddshelgon sedan medeltiden
Vi för med glädje traditionen vidare
i den ortodoxa kristna gemenskapen här
och vi vill föra apostlarnas tro vidare i våra trakter.

Det finns ingen självständig ortodox kyrka i Sverige ännu,
Men det serbiskortodoxa stiftet har inrättat
Svenska Ortodoxa Kyrkoprovinsen.
Vår kyrka och församling hör till den.
Vi har svenska som arbets- och gudstjänstspråk
Detta gör det möjligt för alla att vara med om
att bygga upp en frisk och bärkraftig
ortodox kristendom i våra bygder och i vårt land.
Välkommen att vara med!